Informacje

 

 

Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do podstawowego wsparcia pomostowego

Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego

 

Lista rankingowa – Kobiety

Lista rankingowa – Mężczyźni

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie od 21 marca do 30 kwietnia 2014 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach (43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59, pok. 415 w godzinach 7.30 – 15.30.).

więcej

Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do wsparcia finansowego

Lista wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby punktów ze wskazaniem wniosków proponowanych do wsparcia finansowego (z podziałem na płeć).

Lista rankingowa – Kobiety

 

 

Lista rankingowa – Mężczyźni

 

 

Termin oceny formalnej i merytoryczno –technicznej

Członkowie Komisji Oceny Wniosków dokonają oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach oceny:

- formalnej - 24.01.2014 r.,

- merytoryczno –technicznej 31.01.2014 r.

O wynikach oceny będą Państwo poinformowani odrębnym pismem i mailem.

więcej

Kontakt